BC DKC - Hoornse BV 3-5

20200105 Badminton Eredivisie BC DKC - Hoornse BV